Стани Доброволец

Доброволецът е човек, който има способността и желанието да работи в услуга на другите и да твори, да е съпричастен към човешката болка, да притежава силни морални ценности, умения за работа в екип, както и социална отговорност.  Доброволецът трябва да е солидарен, да притежава лидерски качества, да умее да поддържа добри взаимоотношения с хората, да е дисциплиниран, да може да общува и да се грижи за себе си и другите.

Ако ти си такъв човек,обичаш децата и искаш да им дариш усмивки  изпрати ни кратко описание, три имена и телефон за контакти  на : Dari.usmivka.vn@gmail.com

Site language