Академия за родители

“Всичко се случва изведнъж и живота и мечтите се преобръщат, в началото се чудиш защо на мен, как ще се справя, но в същото това време едно малко човече се нуждае от теб и от твоята сила и спокойствие, защото и то е като всички деца и усеща когато си уплашен и напрегнат.“

През живота си се учим на много неща: от това как да пишем, до как се кара кола, но никой не ни учи как да бъдем родители, а още по малко как да бъдем родители на  деца със специални потребности. Това е причината ние родители, горди с децата си със специални потребности да създадем “Академия за родители на деца със СОП“.

Нашата идея е периодично да каним специалисти от различни области, да обменяме опит, да споделяме проблемите и притесненията  си и заедно да търсим решение.

В Академията ще се провеждат родителски групи за обмяна на опит два пъти месечно, а през топлите дни ще се провеждат разтоварващи излети на открито със забавни програми за семейни игри .

За записване в „Академия за родители“ ни напишете три имена и телефон за връзка  на  Dari.usmivka.vn@gmail.com

  • Date: 11.11.2015
  • :
Site language