Академия за деца

Първата идея на екипа на Сдружение Дари Усмивка е да създаде Иновативна детска академия за деца със специални потребности в предучилищна и училищна форма на обучение.


Нашият екип вярва в децата и в техния успех и точно това ни провокира да създадем център, в който децата ще получават своя добър старт и комплексна подкрепа.
Академия Усмивка ще предоставя целодневна услуга за образователна подкрепа на деца със специални потребности на възраст от 3 до 18 години. Обученията ще бъдат под формата на дидактически игри и специализирани методи на обучение. В академията ще се прилагат: арт-терапия, музикотерапия и комплексна рехабилитация. Основният подход е да се търсят ресурсите на децата, да се набляга върху техните интереси и силни страни. Всяко  постижение да се стимулира и затвърждава Да се работи в непрекъсната връзка с родителите, учителите и близкото обкръжение на децата.
Педагози ще оказват помощ при овладяването на учебния материал на децата, които са интегрирани в масовото училище.
Занятията са с индивидуален и групов характер, като груповите занимания нямат заместваща, а само допълваща функция.
Това е мястото, където акцентът се поставя върху възможностите, потенциала и силните страни на детето, така че то да се чувства прието, подкрепено и уверено.

  • Date: 11.11.2016
Site language